Kepulauan Seribu - Homestay

Kepulauan Seribu - Homestay

Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau yang terletak masih di kawasan jakarta, mempunya sekitar 110 pulau terbentang mulai dari utara jakarta sampai hampir kalimantan ( Hampir lho ya), terdapat banyak pulau - pulau sejarah dan pulau berpenduduk. Semakin jauh kita telusri pulau ini akan semakin kita lihat pulau - pulau eksotis, entah itu pulaunya atau alam bawah lautnya